Video Blog

29th April 2021

Po dlhšej pauze Vám opäť prinášame aktuálne informácie o súčasnom dianí v KELTA a zároveň sme si pre Vás pripravili odpovede na otázky a témy, ktoré v poslednej dobe rezonujú medzi užívateľmi. Tie vyplynuli najmä z video konzultácií, ktoré mnohí z Vás v predchádzajúcich dňoch a týždňoch absolvovali. V nasledujúcich videách sa Vám prihovorí priamo zakladateľ a CEO KELTA.

close
close

Registrácia v KELTA

V tomto videu sa pozrieme v krátkosti na to, pre koho je KELTA určená a akým spôsobom je možné začať využívať jej služby. KELTA je medzinárodný projekt a aj preto je jej komunikačným jazykom primárne angličtina. Z tohto dôvodu sa vzťah medzi KELTA a jej užívateľmi zo Slovenska a Čiech riadi inými podmienkami, ako sú tie, všeobecne platné. Objasníme si tiež, čo je podstatou využívania služieb vzhľadom na vstupnú angažovanosť.

Ukončenie spolupráce s KELTA

Dôležitou témou a otázkou, s ktorou sa pravidelne stretávame je skutočnosť, že mnohí užívatelia nesprávne interpretujú svoje pôsobenie a aktivitu v KELTA. S tým súvisí aj pochopenie toho, akým spôsobom je možné ukončiť spoluprácu. V tejto časti si preto vysvetlíme, aké možnosti máte k dispozícii, najmä z legislatívneho hľadiska, či z hľadiska možnosti zobchodovať Vami vlastnené tokeny.

close
close

Realizácia transakcií

V poslednom videu sa budeme venovať tomu, akým spôsobom prebieha realizácia transakcií v blockchainových sieťach. Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rýchlosť spracovania transferov, prípadne skutočnosť, že sa zadané transakcie nespracujú alebo vrátia späť, sú transakčné poplatky v sieti, ktoré sú mimo kontroly KELTA. Vysvetlíme si preto, ktoré parametre je potrebné sledovať, aby transakcie prebehli úspešne a aké úpravy v súvislosti s tým KELTA pripravuje.

We use cookies on our website. By continuing to browse the site you agree to their use. You can find more information about the use and setting of cookies in our Privacy Policy.